Aleksandrinke so bile ekonomske migrantke, ki so odhajale od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne pretežno iz spodnje Vipavske doline in tudi drugih krajev na delo v Egipt.

Tam so večinoma opravljale delo gospodinjskih pomočnic, služabnic, varušk, kuharic, sobaric, spremljevalk bogatih dam in dojilj.

Aleksandrinke

Digitalna zbirka podatkov in fotografij o aleksandrinkah

Zbirka podatkov in fotografij Aleksandrinke je nastala v okviru projekta programske sheme “Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018”.

V interdisciplinarnem projektu so študenti in študentke ustvarili/e spletno stran s podatkovno zbirko o aleksandrinkah, vanjo so vpisali/e podatke o aleksandrinkah, ki jih je pridobilo Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink. Fotografirali/e so predmete, ki so pripadali aleksandrinkam, in digitalizirali/e del zbirke fotografij, ki jih hrani Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink.